EVN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
  Từ  14/05/2018 đến 20/05/2018  
Thứ /NgàyT.GianĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnTình TrạngThành phần chi tiết
Thứ 2 (14/5)8h00TTĐ Đông Bắc 3 (03 ngày) Đưa Đoàn PV đi quay phim làm phóng sự tại TTĐ Đông Bắc 3 TTĐĐB3VP Truyền hình Nhân dân, Báo Công thương, VOV2, TTĐĐB3  
8h00Phòng họp C (Cả tuần) Làm việc với Kiểm toán TCKTTCKT Các Phòng chức năng liên quan Bổ sung
8h30TBA 220kV Vật Cách Bàn giao mặt bằng thi công đại tu MBA T3 TBA 220kV Vật Cách KHKH KT, TTĐĐB2, TTDVKT1, EEMC  
8h30Hội trường tầng 5 EVNNPT (2 ngày) Chuyển giao công nghệ và hướng dẫn sử dụng hệ thống phần mềm HRMS CNTTBan CNTT - EVNNPT CNTT, TC&NS (các Học viên mang theo máy tính xách tay)  
 • Chi tiết
  • CNTT (Trần Thị Thuỷ,Đỗ Đức Cường,Lã Thị Thảo).
8h30Hội trường tầng 5 (04 ngày) Đào tạo, chuyển giao công nghệ Thiết bị định vị sự cố hãng Kinkei (Lô 2.1 - các ĐZ 500kV) KT, CNTT, ĐĐKT KT, CNTT, ĐĐ; CBCNV các TTĐ theo Văn bản số 1964/PTC1-KT ngày 09/05/2018, PTCs  
 • Chi tiết
  • ĐĐ (Cao Huyền My,Phạm Công Trinh,Trần Ngọc Thiện,Phan Đình Dũng,Nguyễn Quốc Hùng,Đinh Quốc Vĩnh,Trần Sơn Bình,Trần Đức Việt).
   KT (Ngô Minh Thành).
8h30Trên tuyến KIểm tra công tác thực hiện xóa phụ lục kiểm tra chéo ĐZ 220kV & 500kV thuộc TTĐ Hà Nội quản lý TTĐHNKT TTĐHN, Đội TTĐHN 1;2;3  
 • Chi tiết
  • KT (Ong Khắc Tùng,Đỗ Mạnh Chung,Trần Hồng Cường).
8h30Phòng họp A Họp về chủ trương và định hướng QLVH thuê KHA. Long PGĐ Ban GĐ, TC&NS, KT, TCKT  
 • Chi tiết
  • KT (Phạm Quang Hoà).
   KH (Nguyễn Toàn Thắng,Lưu Vĩnh Hải).
8h30Phòng họp B Họp triển khai xử lý sự cố pha C MBA 500kV Hoà Bình KH, KTA. Long PGĐ KH, KT, AT, VT, ĐTXD, NPTS, TTDVKT1; TTĐHB (qua HNTH) Bổ sung
 • Chi tiết
  • KT (Phạm Quang Hoà,Nguyễn Lê Thăng,Nguyễn Việt Hùng).
   VT (Lưu Bình Công).
   KH (Nguyễn Ngọc Khánh,Phạm Hoàng Long,Phan Đại Nghĩa).
9h00Phòng họp A Làm việc về công tác lao động của PTC1 TC&NS, TTBV&PCA. Long PGĐ Mời A.Tuấn CTCĐ và các Cá nhân có Thông báo  
14h00Phòng họp tầng 2 - Nhà D - EVNHANOI Họp về kế hoạch triển khai các công trình ĐTXD cấp điện cho TP. Hà Nội và việc cấp thêm các xuất tuyến 22kV từ TBA 220kV Chèm KTÔ. Dũng PTGĐ - EVNHANOI EVNNPT; PTC1: A.An PGĐ, KT, ĐTXD, ĐĐ, TTĐHN  
 • Chi tiết
  • ĐTXD (Bùi Ngọc Khuê).
   KT (Nguyễn Việt Hùng,Phạm Quang Hoà).
   ĐĐ (Phạm Quang Hiếu).
14h00Phòng họp A Họp triển khai thi công dự án Thay dây nâng khả năng tải cho ĐZ 220kV Hà Đông - Phủ Lý ĐTXDA. Long PGĐ Mời A.An PGĐ; KT, ĐĐ, CNTT, AT, KH, TTĐHN, TVGS, PECC1, A1, EVNNPC, EVNHANOI, các Nhà thầu thi công, ...  
 • Chi tiết
  • KT (Ngô Minh Thành).
   ĐTXD (Bùi Đình Thỉnh,Ngô Trí Dũng,Hoàng Xuân Quý).
   ĐĐ (Cao Huyền My).
   KH (Nguyễn Ngọc Khánh,Phạm Lê Hà,Đỗ Thị Vân).
Thứ 3 (15/5)8h30Cty TNHH Ngãi Cầu Nghiệm thu mẫu tiếp địa thuộc HĐ số 79/18/SC - Gói thầu 12TC/SCL2018: Cung cấp VTTB và thi công sửa chữa tiếp địa các ĐZ do TTĐ Đông Bắc 3 quản lý VTVT KH, KT Bổ sung
 • Chi tiết
  • VT (Phạm Tiến Chinh).
   KT (Ong Khắc Tùng).
   KH (Uông Thanh Long).
8h30TTĐ Đông Bắc 2 Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn cung cấp điện mùa khô 2018; PCCN và công tác PCTT&TKCN TTĐĐB2AT KT, TTBV&PC, CNTT, TTĐĐB2 Hoãn
8h30Kho Hà Đông Nghiệm thu HĐ số 31/18/SC: Cung cấp dây dẫn, dây chống sét và phụ kiện đường dây VTVT KH, KT  
 • Chi tiết
  • KT (Trần Tiến Đạo).
   VT (Vũ Thị Kim Cúc).
   KH (Đỗ Thị Vân).
9h00Phòng họp A Họp kiểm điểm sự cố TBA 220kV Ba Chè ngày 04/04/2018 AT, TC&NSA. Long PGĐ A.Khôi PGĐ, A.Tuấn CTCĐ, KT, AT, ĐĐ, TTBV&PC; TTĐTH: Lãnh đạo đơn vị, CTCĐ, các Cá nhân liên quan (qua HNTH)  
10h00Phòng họp A Họp phân tích, kiểm điểm rút kinh nghiệm sự cố tại TBA 220kV Thái Bình ngày 08/05/2018 và tại TBA 500kV Nho Quan ngày 10/05/2018 TTĐNBA. Long PGĐ A.Khôi PGĐ, AT, KT, ĐĐ; TTĐNB, TBA 220kV Thái Bình, TBA 500kV Nho Quan, các Cá nhân liên quan (qua HNTH)  
 • Chi tiết
  • ĐĐ (Phạm Quang Hiếu,Cao Huyền My).
   KT (Phạm Quang Hoà,Nguyễn Mạnh Cường,Trần Văn Thắng,Nguyễn Lê Thăng,Lê Văn Thanh,Nguyễn Việt Hùng,Đặng Hồng Quân).
10h00Phòng họp B Mở thầu gói 3: Cung cấp hệ thống thiết bị giám sát dầu online cho MBA 500kV thuộc dự án: Mua sắm MBA 500kV-900MVA (vốn dư AFD) ĐTXDĐTXD KH, KT, các Nhà thầu nộp HSDT  
 • Chi tiết
  • ĐTXD (Vũ Trường Giang).
   KH (Kiều Như Lục).
   KT (Lê Văn Thanh).
13h30Phòng họp Sơn La (21.02) EVN EVN Kiểm điểm tình hình sự cố 4 tháng đầu năm 2018 KTBan KT-SX EVN KT, AT  
 • Chi tiết
  • KT (Trần Hồng Cường,Phạm Quang Hoà,Đặng Hồng Quân).
14h00Hội trường 603 - Sở Công thương Hà Nội Tổng hợp công tác đảm bảo cung cấp điện năm 2018; Kiện toàn Ban chỉ đạo PTĐL cấp quận, huyện; Kiểm điểm tiến độ thực hiện ĐTXD công trình điện theo kế hoạch được phê duyệt KTGĐ Sở Công thương Hà Nội EVNNPT; PTC1: KT, AT Bổ sung
14h00Phòng họp A Kiểm điểm việc triển khai thủ tục xây dựng Nhà QLVH Đội TTĐ Thái Bình và Đội TTĐ Hòa Bình KH, ĐTXD, TTĐNB, TTĐHBA. Long PGĐ Ban GĐ, ĐTXD, TTBV&PC; TTĐHB, TTĐNB (qua HNTH)  
 • Chi tiết
  • ĐTXD (Trần Thành Chung,Trần Anh Tuấn,Hoàng Xuân Quý,Trần Văn Thanh).
   KH (Nguyễn Ngọc Khánh,Nguyễn Toàn Thắng,Phạm Lê Hà,Nguyễn Thị Dung).
   TTBV (Đặng Thị Hoàn).
Thứ 4 (16/5)8h30TTĐ Ninh Bình Kiểm tra công tác đảm bảo an toàn cung cấp điện mùa khô 2018; PCCN và công tác PCTT&TKCN TTĐNBAT KT, TTBV&PC, CNTT, TTĐNB  
 • Chi tiết
  • KT (Cao Tuấn Long).
   TTBV (Trần Quang Thắng).
   CNTT (Phan Văn Duyệt).
8h30Phòng họp C202 EVNNPT Thẩm định BCNCKT ĐTXD công trình TBA 220kV Bá Thiện và ĐZ 220kV Việt Trì - Tam Dương - Bá Thiện KTÔ. Phú - PTGĐ EVNNPT NPMB; PTC1: KT, AT, CNTT  
 • Chi tiết
  • KT (Trần Hồng Cường,Lê Văn Thanh).
   CNTT (Đỗ Công Tố,Nguyễn Đức Hùng).
9h00Hiện trường Bàn giao mặt bằng thi công gói thầu 23TC/SCL2018 cung cấp VTTB và thi công xử lý khoảng cách pha đất khoảng cột 15-16 ĐZ 220kV Hải Dương 2 - Đồng Hòa và ĐZ 220kV Hải Dường 2 - Đồng Hoà - Thái Bình TTĐĐB2KH KT, TTĐĐB2, TVTK, Nhà thầu thi công  
 • Chi tiết
  • KT (Trần Tiến Đạo).
   KH (Nguyễn Ngọc Khánh,Phạm Hoàng Long,Uông Thanh Long).
9h00Phòng họp A Họp triển khai thi công Dự án: “Lắp đặt 01 ngăn lộ 110kV tại TBA 220kV Vinh” ĐTXDĐTXD KH, KT, ĐĐ, AT, VT, NPTS, TVTK, Nhà thầu; TTĐNA (qua HNTH) Đổi chủ trì
 • Chi tiết
  • ĐTXD (Bùi Đình Thỉnh,Trương Anh Tuấn,Nguyễn Đức Bôn,Vũ Trường Giang).
   ĐĐ (Trần Sơn Bình).
   VT (Lưu Bình Công,Nguyễn Đình Toàn,Nguyễn Tuấn Anh).
   KH (Phạm Lê Hà,Kiều Như Lục).
   KT (Nguyễn Mạnh Cường,Nguyễn Việt Hùng).
9h00Trên tuyến (02 ngày) Kiểm tra và lập giải pháp ngăn ngừa sự cố dây dẫn văng lắc vào công trình ngoài hành lang tại TTĐ Hà Nội và TTĐ Đông Bắc 1 KT, TTĐHN, TTĐĐB1KT AT, TTĐHN, TTĐĐB1, VNL Hoãn
10h00Hiện trường Kiểm tra tiến độ thi công TBA 500kV Việt Trì và công tác QLVH TBA 220kV Phú Thọ TTĐTBA. Long PGĐ KH, ĐĐ, KT, TC&NS, TTĐTB Bổ sung
 • Chi tiết
  • KT (Đặng Hồng Quân).
   ĐĐ (Phạm Quang Hiếu).
Thứ 5 (17/5)8h30Trên tuyến KIểm tra công tác thực hiện xóa phụ lục kiểm tra chéo ĐZ 220kV & 500kV thuộc TTĐ Hà Nội quản lý TTĐHNKT TTĐHN, Đội TTĐHN 1;2;3 Bổ sung
9h00Phòng họp B Họp triển khai sản xuất tháng 5/2018; Họp Chi bộ Vật tư VTVT CBNV Phòng VT  
13h30Phòng họp C202 EVNNPT Thẩm định phê duyệt hiệu chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án Trang bị Trung tâm điều khiển xa của PTC1 ĐTXDÔ. Phú - PTGĐ EVNNPT A.Long PGĐ, KH, KT, CNTT, AT, ĐĐ; PECC2 (ĐTXD mời) Bổ sung
 • Chi tiết
  • ĐTXD (Bùi Đình Thỉnh,Ngô Trí Dũng,Trần Anh Tuấn).
   KH (Phạm Lê Hà,Kiều Như Lục,Nguyễn Ngọc Khánh).
   CNTT (Phan Văn Duyệt,Đỗ Công Tố).
   ĐĐ (Cao Huyền My).
13h30Phòng họp C205 EVNNPT Họp về công tác TCKT năm 2018 của EVNNPT TCKTÔ. Nguyễn - PTGĐ EVNNPT A.Hoàng KTT, Kế toán tổng hợp Hoãn
17h30Hội trường tầng 5 Họp Đoàn tham quan học tập nước ngoài (Đoàn 2) VP ĐUCĐTrưởng đoàn Mời A. Tuấn CTCĐ; các Thành viên (Đoàn 2) theo QĐ số 0781/QĐ-PTC1 ngày 20/04/2018; VP ĐUCĐ, ĐV cung cấp DV  
Thứ 6 (18/5)8h00Phòng họp A Giao ban tuần KHA. Long PGĐ Theo quy định  
8h00Phòng họp B Kiểm tra chức danh trực chính vận hành Trạm biến áp của TTĐ Tây Bắc và TTĐ Đông Bắc 3 TC&NSA. Khôi PGĐ KT, ĐĐ, AT, CNTT, TTĐTB, TTĐĐB3 Bổ sung
 • Chi tiết
  • ĐĐ (Phạm Quang Hiếu).
   CNTT (Đỗ Công Tố).
   KT (Đặng Hồng Quân,Đặng Ngọc Hưng,Lê Văn Thanh).
13h00TBA 220kV Bắc Giang (2 ngày) Xử lý khiếm khuyết hệ thống máy tính điều khiển TBA 220kV Bắc Giang TTĐĐB3CNTT TTĐĐB3, NPTS  
13h00Phòng họp C203 EVNNPT EVNNPT Kiểm điểm tiến độ thay pha C MBA AT2 TBA 500kV Hòa Bình KTBan KT - EVNNPT A.Khôi PGĐ, KT, KH, VT, AT, ĐĐ, ĐTXD Bổ sung
13h30Phòng họp A Họp phân tích, kiểm điểm rút kinh nghiệm sự cố các ĐZ 220kV, 500kV tháng 5/2018 TTĐHN, TTĐNB, TTĐTH, TTĐĐB1, TTĐTB2, TTĐĐB3KT KT, AT, ĐĐ, TTĐHN, TTĐNB, TTĐTH, TTĐĐB1, TTĐTB2, TTĐĐB3, Đội trưởng các Đội TTĐ liên quan Đổi chủ trì
 • Chi tiết
  • KT (Đỗ Mạnh Chung,Ngô Minh Thành,Ong Khắc Tùng,Trần Hồng Cường,Cao Tuấn Long).
   ĐĐ (Cao Huyền My).
14h00Hội trường tầng 5 Thi lại giữ bậc năm 2017 TC&NSTC&NS KT, ĐĐ, TTBV&PC; các Thí sinh thi không đạt có tên theo Phụ lục 6 Văn bản số 1928/PTC1-TC&NS ngày 07/05/2018 Đổi thời gian
 • Chi tiết
  • ĐĐ ().
   KT (Ngô Minh Thành,Đặng Hồng Quân).
15h00Trung tâm Thể dục Thể thao quận Tây Hồ Tham gia Hội thao Công nhân viên chức lao động EVNNPT năm 2018 VP ĐUCĐEVNNPT Mời các Cổ động viên; VP ĐUCĐ, Đoàn VĐV PTC1  
Chủ nhật (20/5)16h00TBA 220kV Hà Đông Họp nghiệm thu đóng điện công trình đại tu MBA AT3 TBA 220kV Hà Đông KHA. Long PGĐ KT, KH, VT, AT, ĐĐ, TTĐHN, NPTS Bổ sung

Lịch Khác
Từ ngàyĐến ngàyĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phần
11/05/2018 08:0016/05/2018 17:00.A.Khôi PGĐ đi công tác nước ngoài...
16/05/2018 08:0025/05/2018 17:00.A.An PGĐ đi công tác nước ngoài...

Lịch Cán bộ đi công tác
Từ ngàyĐến ngàyĐịa điểmNội dungNhóm thực hiệnPhương tiện
Chưa có lịch.

Lịch sử dụng Xe
Thời gianĐịa điểm tớiNội dungXe Ô tôLái xeChủ trìThành phầnTT
Chưa có lịch.