EVN LỊCH CÔNG TÁC TUẦN
  Từ  16/10/2017 đến 22/10/2017  
Thứ /NgàyT.GianĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phầnTình TrạngThành phần chi tiết
Thứ 2 (16/10)8h00Trụ sở PTC1 (05 ngày) Huấn luyện cho các thí sinh khối TBA dự thi thợ giỏi EVN TC&NSTC&NS KT, ĐĐ, AT, VP ĐUCĐ, các Thí sinh theo QĐ số 2134/QĐ-PTC1 ngày 05/10/2017  
 • Chi tiết
  • ĐĐ (Phạm Quang Hiếu).
   KT (Đặng Hồng Quân,Nguyễn Mạnh Cường).
8h30Hội trường tầng 5 (03 ngày) Tổ chức triển khai công tác lập báo cáo tháng 10/2017 trên hệ thống ERP chính thức TCKT, CNTT, VPTCKT CBNV theo Văn bản số 5034/PTC1-TCKT ngày 26/09/2017  
 • Chi tiết
  • CNTT (Đỗ Đức Cường,Trần Thị Thuỷ).
8h30Kho Hà Đông (Cả tuần) Bàn giao VTTB thanh xử lý năm 2017 VT & các TTĐ liên quanVT TTBV&PC, TCKT, VT & các TTĐ liên quan Bổ sung
8h30Phòng họp B (Cả tuần) Làm việc với đoàn thanh tra Bộ tài chính TCKTTCKT Đoàn thanh tra; TCKT Bổ sung
9h00TBA 220kV Bắc Kạn EVNNPT kiểm tra việc triển khai thực hiện quy định về công tác bảo vệ TBA không người trực tại TBA 220kV Bắc Kạn TTĐĐB3Ban TTBV - EVNNPT EVNNPT; PTC1: TTBV&PC, TTĐĐB3, TBA 220kV BK  
9h00Phòng họp C (03 ngày) Mở và xét thầu gói thầu: Tháo dỡ, đóng gói, vận chuyển MBA và phụ kiện MBA của TBA 500kV Hiệp Hòa ĐTXDĐTXD Tổ chuyên gia (KH, KT, TCKT, ĐTXD) và Tổ thẩm định (KH, KT, ĐTXD)  
 • Chi tiết
  • ĐTXD (Hà Thị Ngân,Trần Thành Chung).
   KH (Nguyễn Quốc Thái).
10h00TBA 500kV Quảng Ninh (03 ngày) Nghiệm thu VTTB của HĐ số 54/17/DT: Cung cấp, vận chuyển VTTB nhất thứ và phụ kiện thuộc DA: Lắp MBA 220kV thứ 2 tại TBA 500kV Quảng Ninh VTVT ĐTXD, KT, KH, TTĐĐB1, TBA 500kV QN, Nhà thầu  
 • Chi tiết
  • VT (Phạm Tiến Chinh).
   ĐTXD (Ngô Trí Dũng).
   KH (Kiều Như Lục).
14h00TBA 500kV Thường Tín Họp hội đồng nghiệm thu đóng điện ngăn lộ tụ bù 101, 102 TBA 500kV Thường Tín - Dự án Lắp đặt tụ bù ngang trên Lưới điện truyền tải khu vực miền Bắc ĐTXD, TTĐHNA. An PGĐ ĐTXD, KT, KH, ĐĐ, AT, VT, TTĐHN, NPTS, TTDVKT1, Cty Văn Thạch, VTD, ATS  
 • Chi tiết
  • VT (Nguyễn Đình Toàn).
   ĐĐ (Phạm Quang Hiếu).
   KT (Trần Văn Thắng,Phạm Quang Hoà).
   ĐTXD (Bùi Đình Thỉnh,Uông Thanh Long,Nguyễn Đức Bôn).
   KH (Nguyễn Ngọc Khánh).
14h00TBA 220kV Vật Cách Nghiệm thu điểm đo ngăn lộ 132 TBA 220kV Vật Cách sau khi thay mới công tơ ĐTXD, TTĐĐB2ĐTXD ĐTXD, KT, TTĐĐB2, EPTC, CTy TNĐ miền Bắc, PC Hải Phòng  
 • Chi tiết
  • KT (Đỗ Nguyên Cường).
   ĐTXD (Phạm Đức Thành).
14h00Phòng họp A Họp bàn giải pháp thi công tiếp địa ĐZ 220kV Tuyên Quang - Bắc Kạn - Thái Nguyên KH, TTĐĐB3A. Tuấn PGĐ KH, KT, ĐTXD, TTĐĐB3, Nhà thầu thi công Đổi địa điểm
 • Chi tiết
  • KT (Đỗ Mạnh Chung,Trần Hồng Cường).
   ĐTXD (Nguyễn Quyết Thắng).
Thứ 3 (17/10)8h30Kho Hà Đông Nghiệm thu gói thầu: Cung cấp rơ le điều chỉnh điện áp MBA. Công trình: thay rơ le REG-DA pha A, B MBA AT2 TBA 500kV Quảng Ninh VTVT VT, KT, KH  
9h00Trụ sở TTĐ Đông Bắc 1 Kiểm tra công tác xây dựng công đoàn vững mạnh năm 2017 tại TTĐ Đông Bắc 1 VPĐUCĐ, CĐ TTĐĐB1A. Thắng CTCĐ VPĐUCĐ, UBKT CĐ, CĐ TTĐĐB1  
9h00Phòng họp A Làm việc với VJPS về nhu cầu sử dụng phụ kiện ĐZ 200kV-500kV do PTC1 quản lý KTKT KT, VT, ĐTXD, AT; VJPS  
 • Chi tiết
  • VT (Lưu Bình Công).
   KT (Đỗ Mạnh Chung,Trần Tiến Đạo,Cao Tuấn Long,Trần Hồng Cường,Đinh Thế Hùng).
   ĐTXD (Nguyễn Anh Tú,Hoàng Hải Đăng).
9h00TBA 220kV Bắc Ninh 3 & TBA 220kV Long Biên EVNNPT kiểm tra việc triển khai thực hiện quy định về công tác bảo vệ TBA không người trực tại TBA 220kV Bắc Ninh 3 & TBA 220kV Long Biên TTĐHNBan TTBV - EVNNPT EVNNPT; PTC1: TTBV&PC, TTĐHN, TBA 220kV BN3 & TBA 220kV LB  
14h00Phòng họp A Kiểm điểm tiến độ SCL 2017 và kế hoạch SCL 2018 KHA. An PGĐ Mời Ban GĐ, KH, KT, TCKT, VT, ĐTXD, CNTT, ĐĐ, AT, TTDVKT1  
 • Chi tiết
  • VT (Lưu Bình Công).
   ĐĐ (Phạm Quang Hiếu).
   KT (Trần Hồng Cường,Đỗ Mạnh Chung,Đặng Thế Trọng,Đặng Ngọc Hưng).
   CNTT (Nguyễn Văn Hưng).
   ĐTXD (Nguyễn Quyết Thắng,Trần Thành Chung).
Thứ 4 (18/10)8h30Phòng Họp A (02 ngày) Đào tạo nhân viên trực Trung tâm vận hành Bắc Kạn (qua HNTH) TC&NSTC&NS KT, AT, ĐĐ, CNTT; TTĐĐB3 (Cán bộ, Công nhân vận hành TBA 220kV Bắc Kạn & Bảo Lâm)  
 • Chi tiết
  • ĐĐ (Phạm Quang Hiếu).
   KT (Nguyễn Lê Thăng).
8h30Kho Hà Đông Giao nhận VTTB theo Hợp đồng 141/17/CP VTVT VT, KT Bổ sung
9h00Trụ sở NPTS Họp về Kế hoạch triển khai các dự án ĐTXD của PTC1 trong Quý IV/2017 ĐTXDNPTS Mời A.An PGĐ ,KH, ĐĐ, VT; NPTS Bổ sung
 • Chi tiết
  • ĐTXD (Nguyễn Anh Tú,Bùi Đình Thỉnh,Uông Thanh Long,Nguyễn Thành Long,Ngô Trí Dũng,Phùng Quốc Tùng).
   VT (Nguyễn Đình Toàn).
   KH (Phạm Lê Hà,Kiều Như Lục,Đinh Nho Thuận,Nguyễn Thị Dung).
9h00Trụ sở TTĐ Đông Bắc 3 Kiểm tra công tác xây dựng công đoàn vững mạnh tại TTĐ Đông Bắc 3 VPĐUCĐ, CĐ TTĐĐB3A. Thắng CTCĐ VPĐUCĐ, UBKT CĐ, CĐ TTĐĐB3  
10h00Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh Làm việc với Công ty CP NĐ Quảng Ninh để thống nhất dự toán QLVH thuê tại TBA 500kV Quảng Ninh và ĐZ 500kV đấu nối ĐTXDKH KH, KT, ĐTXD, TTĐĐB1 ( (xe xuất phát lúc 6h00 tại Cửa Bắc)  
Thứ 5 (19/10)8h00Hội trường tầng 5 Đào tạo cho lực lượng QLVH các TBA 500kV - Lớp 1 TC&NSTC&NS A0, B01; các TTĐ (các TBA 500kV theo Văn bản 4145/PTC1-TC&NS ngày 10/08/2017)  
Thứ 6 (20/10)8h00Hội trường tầng 5 Đào tạo cho lực lượng QLVH các TBA 500kV - Lớp 2 TC&NSTC&NS A0, B01; các TTĐ (các TBA 500kV theo Văn bản 4145/PTC1-TC&NS ngày 10/08/2017)  
8h00Phòng họp A Giao ban tuần KH, CNTTA. Tuấn PGĐ Theo quy định  
9h00Phòng họp B Công ty HCT Hoa Kỳ giới thiệu công nghệ PCCC mới AT, VPA. An PGĐ Ban AT - EVN, Ban AT - EVNNPT; PTC1: AT, KT Bổ sung
10h30Phòng họp A Họp phòng TC&NS TC&NSTC&NS TC&NS Bổ sung
13h30Phòng họp C203 EVNNPT Họp kiểm điểm công tác sửa chữa bộ giám sát Online và công tác thay thế rơ le hư hỏng của MBA AT1 tại TBA 500kV Thường Tín KH, KT, ĐĐÔ. Tùng - PTGĐ EVNNPT EVNNPT, NPTS; PTC1: A.An PGĐ, KH, KT, ĐĐ, VT Bổ sung

Lịch Khác
Từ ngàyĐến ngàyĐịa điểmNội dungChuẩn bịChủ trìThành phần
14/10/2017 08:0028/10/2017 17:00.PGĐ Nguyễn Hữu Long đi công tác nước ngoài.PGĐ. Nguyễn Hữu Long .

Lịch Cán bộ đi công tác
Từ ngàyĐến ngàyĐịa điểmNội dungNhóm thực hiệnPhương tiện
Chưa có lịch.

Lịch sử dụng Xe
Thời gianĐịa điểm tớiNội dungXe Ô tôLái xeChủ trìThành phầnTT
Chưa có lịch.